Regulamin

1. Pomysłodawcą i organizatorem akcji przyznawania Certyfikatów Miejsc Przyjaznych Dzieciom jest portal www.przyjazne-dzieciom.pl

2. Akcja ma na celu promowanie miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi.

3. W akcji mogą wziąć udział wszystkie obiekty dostępne dla rodziców z dziećmi, w tym:

 • lokale gastronomiczne (restauracje, kawiarnie, etc),
 •  ośrodki wypoczynkowe (hotele, pensjonaty, campingi etc.),
 • miejsca rekreacyjne (aqua-parki, baseny, parki rozrywki, etc.),
 • inne ośrodki i lokale usługowe, które spełniają kryteria opisane w pkt.4 Regulaminu.

4. Certyfikat mogą uzyskać tylko te obiekty, które spełniają minimalne wymagania, określone przez pomysłodawców certyfikatu akcji, tj. przynajmniej dwa punkty z niżej wymienionych:

 • Posiadają przynajmniej jeden fotelik do jedzenia dla dzieci,
 • Posiadają toaletę wyposażoną w przewijak lub inne wydzielone miejsce w którym można przewinąć dziecko,
 • Posiadają w menu przynajmniej dwie propozycje skierowane do dzieci,
 • Posiadają miejsce ze stolikiem i kilkoma zabawkami, kolorowankami dla dzieci,
 • Posiadają plac zabaw dla dzieci, lub inne miejsce aktywności dla maluchów,
 • Posiadają obsługę otwartą na wymagania małego Klienta, z podejściem stricte pro dziecięcym.

5. Zgłoszenia obiektów do akcji może dokonać dowolna osoba pełnoletnia do tego upoważniona przez właściciela zgłaszanego obiektu.

6. Zgłoszenie można wysłać poprzez stronę internetową www.przyjazne-dzieciom.pl/zglos-obiekt/ lub drogą mailową na adres kontakt@przyjazne-dzieciom.pl. Powinno ono zawierać nazwę obiektu, typ obiektu, adres, krótki opis obiektu, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która dokonuje zgłoszenia.

7. Dane osób, które wysyłają zgłoszenia, są wykorzystywane przez organizatora wyłącznie w celu wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości w zgłoszeniu lub ustalenia wizyty eksperta i nie są dalej przetwarzane przez Organizatora akcji.

8. Zgłoszenia są weryfikowane przez organizatorów akcji lub wyznaczonych przez nich ekspertów (rodzina 2+1). Weryfikacja polega na odwiedzeniu obiektu i potwierdzeniu, że spełnia on wszystkie kryteria programu opisane w pkt 4. Regulaminu. Pobyt naszego eksperta w certyfikowanym obiekcie odbywa się w ramach audytu, który przeprowadzany jest na koszt certyfikowanego obiektu. Ekspert nie może być obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami, które wcześniej nie zostaną z nim ustalone. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.

9. Obiekty, które spełnią kryteria opisane w pkt. 4 Regulaminu oraz przejdą weryfikację otrzymają certyfikat  Miejsce Przyjazne Dzieciom.
W skład Certyfikatu Miejsce Przyjazne Dzieciom wchodzi:

 • Naklejki na szybę lokalu/obiektu, które powinny być umieszczonaew okolicach drzwi wejściowych lub innym widocznym miejscu.
 • Elektroniczny Certyfikat Miejsce Przyjazne Dzieciom, który można wykorzystywać w materiałach promocyjnych (folderach, ulotkach czy prezentacjach) oraz na stronie internetowej z zastrzeżeniem podania adresu strony www.przyjazne-dzieciom.pl lub też adresu strony z prezentacją swojego obiektu w naszych zasobach
 • Papierową wersję certyfikatu z hologramem oprawioną w antyramę, do powieszenia w dowolnym miejscu w obiekcie, któremu został nadamy certyfikat.
 • Miejsce na stronie www organizatora w zakładce „Lista obiektów” razem z danymi kontaktowymi, szerokim opisem, zdjęciami i krótkim filmikiem przygotowanym przez naszego eksperta.
 • Promowanie certyfikowanych obiektów na stronach naszych partnerów, a także w prowadzonych przez nas mediach społecznościowych (Facebook, Youtube, Instagram).

10. Obiekty, które uzyskały Certyfikat, powinny posługiwać się w swoich materiałach promocyjnych, materiałach elektronicznych Certyfikatem Miejsce Przyjazne Dzieciom i nazwą akcji z zastrzeżeniem podania adresu internetowego akcji. Dodatkowo obiekty które otrzymały Certyfikaty zobowiązują się do aktywnego promowania akcji poprzez umieszczenie logotypu Certyfikatu na swojej stronie internetowej z aktywnym odnośnikiem do strony www.przyjazne-dzieciom.pl lub też do strony ze swoją wizytówką (wpisem) na naszym portalu.

11. Udział w akcji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat za przyznanie Certyfikatu. Organizator dopuszcza możliwość rozszerzenia swojej oferty o dodatkowe płatne formy reklamy, które są opcjonalne i nieobowiązkowe.

12. Organizatorzy akcji zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany publikowane będą na łamach portalu www.przyjazne-dzieciom.pl i obowiązują od dnia publikacji. 

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieprawidłowości, wynikające z realizacji postanowień Regulaminu